O NÁS

Občianske združenie SZEGAB vzniklo v roku 2003 ako dobrovoľné zoskupenie fyzických osôb so spoločným záujmom o pestovanie viniča a vína v Bátorových Kosihách s osobným dôrazom na:

 • zachovanie a pestovanie miestnych vinohradníckych tradícií
 • organizovanie súťaží a prednášok
 • organizovanie vidieckeho turizmu

Združenie organizuje odborné semináre, prednášky, ochutnávky vín, exkurzie a iné. Medzi najvýznamnejšiami podujatiami patria obecné ochutnávky vín, kde najviac môžeme vidieť a oceniť celoročnú prácu ľudí pod vedením SZEGAB-u. Združenie existuje už 10 rokov a výsledky ukazujú, že práca vložená do sektoru vinohradníctva nebola márna. Ľudia na ochutnávkach vín dosiahli lepšie výsledky doma, ale aj v okolitých dedinách. Najdôležitejšou úlohou v budúcnosti bude zlepšiť kvalitu hrozna, k čomu napomôžu skúsenosti a odborné semináre.

Združenie vedie 16 členná skupina ľudí (predsedníctvo) a 1 kontrolór:

 • Štefan Gyöpös – predseda
 • Alexander Szabó, Ing. – podpredseda
 • Juraj Szenczi, Ing. – podpredseda
 • Ľudovít Kis – pokladník
 • Bartolomej Bóna, Ing.
 • Juraj Bóna
 • Tomáš Bóna PaeDr.
 • Gellért Csókás
 • Pavol Dedík
 • Peter Domonkos
 • Zoltán Noszkai Ing.
 • Ladislav Nyers, Ing.
 • Štefan Száraz, Ing.
 • Csaba Szitás Mgr.
 • Ľudovít Tóth, Ing.
 • Július Vágvölgyi
 • Viktor Szegi – kontrolór

Očakáme prihlásenie sa organizácii s podobnými predsavzatiami, alebo s cieľom poskytnúť odborné rady. Zároveň Vás pozývame na Naše podujatia.

Občianské združenie